اخبار > نشست کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره علمی