اخبار > وبینار تخصصی توسعه گردشگری دریایی: از نظر تا عمل