اخبار > برگزاری دوره‌های آموزشی ICDL ،SPSS و office