اخبار > قدردانی رییس دانشگاه مازندران از پیشگامان و مجاهدان صدیق مقابله با شیوع ویروس کرونا