مشاهده همه انتصاب هاحکم انتصاب:
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران
 ١٤:٠٣ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید حکم مدیریت گروه:
تمدید حکم مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران
تمدید حکم مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران
 ٠٨:٢٩ - چهارشنبه ٢٤ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب معاون پژوهشی و فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
انتصاب معاون پژوهشی و فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
 ٠٨:٣٤ - دوشنبه ٢٢ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید حکم مدیریت گروه:
تمدید حکم مدیر گروه آموزشی حقوق دانشگاه مازندران
تمدید حکم مدیر گروه آموزشی حقوق دانشگاه مازندران
 ١٤:١٧ - دوشنبه ١ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب مدیران گروه آموزشی دانشگاه مازندران
انتصاب مدیران گروه آموزشی دانشگاه مازندران
 ١٤:٠٩ - دوشنبه ١ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب سرپرست دبیرخانه اجرایی دانشگاه معین
انتصاب سرپرست دبیرخانه اجرایی دانشگاه معین
 ١١:١١ - دوشنبه ١٧ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
در حاشیه آیین پنجمین جشنواره منطقه و با قاطعیت آرا صورت گرفت:
انتخاب مدیر روابط عمومی دانشگاه مازندران به عنوان دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی منطقه ۲ کشور
انتخاب مدیر روابط عمومی دانشگاه مازندران به عنوان دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی منطقه ۲ کشور
 ١٤:١٣ - چهارشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>