سید مهدی متولیان

سید مهدی متولیان تاریخ ثبت : 1397/10/24
طبقه بندي : ,,
نام و نام خانوادگی : سید مهدی متولیان
نام خانوادگی : متولیان
نام : سید مهدی
مدرک : دکتری
ایمیل : m.motevaliyan
دانشکده : علوم انسانی و اجتماعی
گروه : گروه اشتغال زنان
آدرس صفحه شخصی :

http://rms.umz.ac.ir/~motevaliyan/

تعداد نمایش : 1157 <<بازگشت